Neemt u problemen van medewerkers of patiënten wel eens mee naar huis? Worden uw  oplossingen en adviezen vaker niet dan wel opgevolgd? Wilt u sneller tot de kern doordringen van wat iemand dwars zit? De essentie van De Methodiek Coachende Gespreksvoering is dat u iemand die ergens mee zit stapsgewijs naar een door hem zelf bedachte oplossing leidt. Een oplossing die bovendien praktisch uitvoerbaar is.

 

Resultaat

Na deze cursus ben je in staat om de Methodiek Coachende Gespreksvoering  toe te passen en effectiever mensen helpen.

Daarnaast heb je geleerd:

 • hoe het komt dat (ongevraagde) adviezen meestal niet worden opgevolgd
 • het probleem door de ogen van de ander te zien
 • adequater een juiste diagnose te stellen
 • sneller ‘to the point’ te komen
 • een helpend gesprek te voeren in (minder dan) de helft van de tijd die het je nu kost.

 

 

Voor wie?

 • u heeft een functie waarin anderen (zoals klanten, medewerkers, patiënten, leerlingen) u regelmatig hun problemen en sores voorleggen
 • u wilt zich een gespreksmethodiek eigen maken die u houvast biedt in uiteenlopende situaties: bij leiding geven, coaching, consultatie, counseling, conflicten, verzuimgesprek, supervisie, intervisie, het doen van een intake, hulpverlening
 • u bent een voorstander van empowerment en coaching en zoekt een gesprekstechniek die hier handen en voeten aan geeft.

 

 

Inhoud

In de training leer je aan de hand van herkenbare problemen de Methodiek Coachende Gespreksvoering eigen te maken. Daarnaast is er ruimte om eigen problemen in te brengen.  Voordat je een gesprek oefent, krijg je een demonstratie-dvd te zien waarin een gesprek wordt voorgedaan. Uit onderzoek blijkt dat ‘afkijken’ het leerproces erg versnelt.

 

 

De onderwerpen

 • De theorie van de Methodiek Coachende Gespreksvoering
 • Welke vragen helpen écht en zetten de ander aan tot het oplossen  van zijn probleem
 • Leren het probleem te zien door de ogen van de ander
 • Hoe het probleem kort en bondig te formuleren
 • Hoe te komen tot een oplossing waar de probleemhouder in gelooft en achter staat
 • Hoe iemand te ondersteunen bij het werken aan een eigen oplossing.

 

Werkwijze

De training is didactisch opgebouwd uit 7 levels of niveaus. In de training van vier dagdelen komen de eerste drie levels aan de orde.  Deze volstaan om in negentig procent van de gevallen mensen die ergens mee zitten naar een zelf bedachte oplossing te leiden.

WAT ZEGGEN CURSISTEN OVER ”DE METHODIEK COACHENDE GESPREKSVOERING”?

Deze training is zó goed geweest voor mijn team,  en dus ook voor de patiënten en de multidisciplinaire samenwerking.
Ans Detert Oude Weme, Hoofd Intensive Care, Isala Klinieken, Zwolle

 

Ik heb de methode meteen toegepast en hij werkt. De gesprekken die ik nu heb, duren veel korter dan eerst omdat ik sneller to the point kom. Ik hanteer als slogan nu ‘ geen goede raad is mijn beste daad’.
Ron Colaris, Afdelingsmanager verpleeghuis Vivre, Maastricht.

Van de training MCG heb ik méér geleerd dan van alle eerdere managementtrainingen bij elkaar.
Petra Jenster, Hoofd operatieafdeling St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

 

Ik kijk nu heel anders naar probleemverheldering en adviezen
Sylvia Cock, docent verpleegkunde Albeda College Rotterdam

 

Ik neem problemen nu niet meer naar huis.
Ans van Schoubroeck, Dialyse-verpleegkundige en vertrouwenspersoon Laurentius ziekenhuis Roermond

 

Ik pas de methode elke dag op mijn werk toe, en ook vaak privé. Bij de meeste uiteenlopende gesprekken heb ik nu een houvast een kader waar ik altijd naar op zoek ben geweest.
Ingrid de Jong, Verpleegkundig hoofd en manager UMCU Utrecht.

 

Ik pas MCG  veel toe omdat het gesprek er zowel voor de ander als voor mezelf nu erg overzichtelijk door wordt. En vooral omdat,  de methode heel effectief is.
Nathalie Pothof, casemanager Geriant Heerhugowaard

 

Dit is ECHTE hulpverlening (ondanks alles wat er op hogescholen en universiteiten wordt gedoceerd!). Deze ‘Methodiek Coachende Gespreksvoering’ heeft heuse trekken van genialiteit.
Dr. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC ggz Altrecht

 

Psychosociale hulpverlening heeft als doel mensen leren zichzelf te helpen. De Methodiek Coachende Gespreksvoering is bij mijn weten de enige methodiek die daar honderd procent in slaagt.
Desiree Helmond. Casemanager mantelzorg en docent palliatieve zorg, ELK Welzijnswerk Culemborg.

Korte cursusinformatie

Data open inschrijving (vier dagdelen)

17 en 24 april 2019, te Utrecht
8 en 15 mei 2019 te Nieuwegein
18 en 25 juni 2019 te Nieuwegein

Prijsinfo

Een tweedaagse training met open inschrijving kost 690 euro per persoon (all in)

Een tweedaagse in company training kost 2990 euro (btw-vrij). Een en ander is excl literatuur en reiskosten en eventuele overnachtingskosten docent.

Aantal deelnemers
Maximaal 9 personen.

Locatie

Trainingen zijn doorgaans in company.  Jaarlijks worden ook enkele trainingen verzorgd met open inschrijving (veelal in Utrecht of Den Haag)

Duur

Vier dagdelen

Inschrijven

  Deelnemingsvoorwaarden Inzenden van dit formulier geldt als definitieve aanmelding. Via de financiële administratie ontvangt u een rekening, welke binnen twee weken na ontvangst dient te zijn voldaan. Indien niet binnen de gestelde termijn betaling is ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw cursusplaats een ander toe te wijzen. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt, zullen de kosten in rekening worden gebracht, namelijk:
  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus blijft het inschrijfgeld (100% van de cursusprijs) verschuldigd
  • 2 maanden voor aanvang van of tijdens de cursus:
   1. indien sprake is van aantoonbare overmacht, blijft het inschrijfgeld verschuldigd plus een evenredig deel van de cursusprijs, berekend voor de periode dat aan de cursus deelgenomen is vermeerderd met een maand.
   2. is er geen sprake is van overmacht, dan ontslaat een annulering van de inschrijving u niet van de volledige financiële verplichtingen.
  Klachtenregeling Buijssen Training en Educatie Buijssen Training en Educatie is er alles aan gelegen dat  u tevreden bent over haar diensten en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze trainingen en dienstverlening. Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.  Als u een klacht hebt, bespreekt u dit in eerste instantie met de docent/trainer. De docent/trainer zal er dan proberen met u tot een oplossing te komen.  Als dat niet lukt, kunt u schriftelijk een klacht indienen (email of post) met daarop de volgende gegevens: - datum; - naam klant; - telefoonnummer; - omschrijving klacht. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, nemen we binnen vier weken contact met u op. We zullen dan een mediator zoeken waar we beiden vertrouwen in hebben. Uiteraard houden we ons aan de utkomsten van de mediation. Als u liever geen mediation wilt, kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommisie van uw eigen instelling. De uitkomst van deze klachtencommissie is voor ons bindend. Uiteraard zal uw klacht steeds vertrouwelijk worden behandeld.  Uw klacht en de wijze van afhandeling zullen door ons worden geregistreerd en door ons gedurende twee jaar worden bewaard.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.