Mag ik je geen advies geven?
(paperback editie)

Dit boek reikt je een nieuwe, oorspronkelijke methode aan om mensen te helpen hun problemen, moeilijkheden of dilemma’s zelf op te lossen. Stap voor stap laat “Mag ik je geen advies geven?” zien hoe je via de methode coachende
gespreksvoering op professionele wijze iemands eigen hulpbronnen kunt activeren.

Het boek leert je onder andere:

  • waarom adviezen zelden het gehoopte effect hebben
  • dat je voor de oplossing van een probleem niet de oorzaak hoeft te weten
  • waarom een bondige probleemdefinitie de sleutel is voor de oplossing
  • hoe je tot zo’n probleemdefinitie komt
  • hoe je de ander een haalbare oplossing kunt laten bedenken waar hij zelf in gelooft
  • hoe je op eenvoudige manier iemands motivatie in actie te komen, kunt inschatten
  • dat een kort gesprek tegelijk diepgaand en efficiënt kan zijn.

Mag ik je geen advies geven? geeft je een methode in handen om de ander in moeilijke situaties de regie te laten houden over zijn eigen leven. De vele herkenbare praktijkvoorbeelden laten zien dat de methode coachende niet alleen in de gezondheids- en welzijnszorg toepasbaar is, maar ook in het bedrijfsleven, het openbare bestuur en
het onderwijs.

Najaar 2019 verscheen het boek in Duitse vertaling bij de meest prestigieuze Duitse uitgever op het gebied van coaching en therapie: Beltz Verlag.

Recensie uit mei nummer 2018 KLIK,
tijdschrift voor verstandelijk gehandicaptenzorg.

Recensie 2018, Biblion (Nederlandse bibliotheekdienst),

Een methodeboek over coachende gespreksvoering door de psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog Buijssen (1953), die eerder tientallen uitgaven publiceerde over dementie en psychosociale hulpverlening. De auteur heeft een eigen coachingspraktijk; dit boek is ontstaan vanuit het cursusboek dat hij daarvoor ontwikkelde. Het doel is hulpverleners beter en anders te laten communiceren, vanuit het perspectief van de cliënt en met als einddoel een grotere zelfredzaamheid. De methode coachende gespreksvoering (MCG) is geschikt om dilemma’s en moeilijke keuzes helder krijgen. Geen advies geven maar de cliënt zelf tot een oplossing laten komen. MCG bestaat uit een theoretisch raamwerk van zes stappen (fases) en een aantal levels die steeds diepgaander worden. Op de vele herhalingen na is het een helder en prettig leesbaar boek met veel praktische voorbeelden en toepassingsmogelijkheden. Met enkele zwart-wittekeningen en een literatuurlijst. Geschikt voor de welzijnssector, het bedrijfsleven, onderwijs en openbaar bestuur.

Annemiek Buijs