Gratis training methode coachende gespreksvoering (MCG)  dankzij  STAP-budget.

Het STAP-budget is een subsidie van het UWV, van maximaal 1000 euro, die bedoeld is om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Onze tweedaagse ‘’training methode coachende gespreksvoering’ valt onder deze regeling. De training is een eyeopener voor een ieder die beroepsmatig tijdens gesprekken voert en daarbij mensen helpt met problemen: leidinggevenden, zorgverleners, maatschappelijk werkenden, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen, coaches, schooldecanen, docenten, beleidsmedewerkers, bestuurders, geestelijk raadslieden, loopbaanadviseurs, p&o medewerkers, consultants, opvoedondersteuners, advocaten, reclasseringsmedewerkers, enzovoorts.

Wie komt in aanmerking voor Stap-budget.

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Leeftijd. Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Werksituatie. Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk. Kortom iedereen.
 • Andere subsidies. Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP wel combineren met LLLK.
 • Startdatum opleiding. Je scholing start minimaal vier weken nadat je het STAP-budget hebt aangevraagd, maar uiterlijk zes maanden later. Voorbeeld: vraag je op 1 mei STAP-budget aan, dan moet je opleiding tussen 29 mei en 1 december starten. (Dit is het geval bij de training MCG)
 • Eén keer per jaar. Je kunt jaarlijks eenmaal STAP-budget toegekend krijgen.

Verdeeld over het jaar zijn er meerdere aanvraagtermijnen. De eerstvolgende mogelijkheid om het STAP-budget aan te vragen is maandag 1 mei vanaf  10.00 uur. Hieronder lees je hoe je je in drie stappen inschrijft voor een opleiding of training en je vervolgens STAP-budget aanvraagt.

Hoe schrijf je je in voor Stap-budget

 • Schrijf je via het inschrijfformulier op deze website in voor de training MCG en vink daarbij aan dat je gebruik wilt maken van het Stap-budget.
 • Ontvang je STAP-aanmeldbewijs.
  Na je inschrijving ontvang je van ons binnen twee dagen het STAP-aanmeldbewijs dat je nodig hebt om STAP aan te vragen. Schrijf je in vóór 3 juli zodat je jouw aanmeldbewijs (SAB) tijdig van ons ontvangt.
 • Vraag het STAP-budget aan op  3 juli om 10.00 uur
  Log vóór 10:00 uur in met je DigD op STAP-portaal van UWV Je wordt dan willekeurig in de wachtrij geplaatst. Ga dan niet meer browsen! Na aanvraag beslist UWV of je het STAP-budget krijgt toegewezen. Let op: je hebt je eerst dus bij ons ingeschreven voor de training MCG. Je ontvangt van UWV bericht als het STAP-budget is toegekend.
 • Stap 4. Buijssen ontvangt het STAP-budget
  Buijssen Training en Educatie ontvangt het STAP-budget en laat u dit weten.

 

Mocht u te laat zijn met aanvraag STAP-budget (vanwege overschrijding beschikbare budget of omdat u om andere reden geen budget krijgt), dan kunt u zich bij ons tot twee weken voor de start van de training afmelden en bent u geen geld verschuldigd!