The simplicity of dementia A Guide for Family and Carers. 

Jessica Kingsley, 2005, € 27
(vertaling van De heldere eenvoud van dementie)