Buijssen Training en Educatie ontwikkelde voor gezondheidsinstellingen een Protocol traumaopvang. 

Het beschrijft hoe een instelling traumabeleid kan implementeren welke zo dicht mogelijk bij en door de werkvloer plaats vindt. Professionele hulpverleners komen daarbij pas in beeld als de verwerking verstoord is of dreigt te raken.

Het protocol – waarvan in 1999 een verkorte uitgave werd gemaakt voor NU’91 – is niet alleen door het Sectorfonds Zorg en Welzijn als een modelprotocol betiteld maar ook door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor het merendeel van de Nederlandse gezondheidsinstellingen dat een eigen traumaprotocol heeft, is het Protocol traumaopvang dan ook richtsnoer en basis geweest. Het 23 pagina’s tellende protocol is gratis op te vragen bij Buijssen Training en Educatie. Ga daartoe naar contact

Buijssen Training en Educatie werkte mee aan het werkpakket agressie in de verstandelijk gehandicaptenzorgen dat onder auspicien van de Sectorfondsen Zorg en Welzijn werd samengesteld. Buijssen nam het vijftig pagina’s tellende notitie over opvang na ingrijpende en traumatische ervaringen voor zijn rekening. De bijlage van dit pakket bevat een voorbeeldprotocol. Zowel het werkpakket, inclusief het voorbeeldprotocol, kunt gratis bestellen.  Ga daartoe naar contact.

Wanneer u hieruit citeert, verwijs dan behalve naar de auteur aub ook naar de titel van het werkpakket: ‘Agressie in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Beleid, opvang en preventie.’ Utrecht juni 2003.’